Sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng gia tăng

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục ĐH và các trường CĐ, TC sư phạm về việc phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng.
Văn bản này ghi rõ, thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng. Hành vi này là vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế công tác học sinh, sinh viên.

Sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng gia tăng
Sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng gia tăng

Để khắc phục, Bộ đề nghị các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và người học trong việc phòng tránh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về cá độ, đánh bạc qua mạng thông qua các hình thức sinh hoạt công dân, sinh hoạt chuyên đề liên quan.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin người học có biểu hiện bất thường để phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các trường cần báo cáo đột xuất khi có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra.

Đặc biệt là triển khai đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

Theo Thanh Niên

Đăng nhận xét

Tin liên quan