10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Câu chuyện về Hội Thánh đức Chúa trời đang gây một nỗi ám ảnh lớn ở Việt Nam, đặc biệt là các hành vi đi ngược lại với truyền thống văn hóa tốt đẹp. Hội này cũng đang gây ra những rắc rối lớn ở nước ngoài.

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời'

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 1

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 2

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 3

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 4

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 5

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 6

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 7

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 8

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 9

10 biểu hiện đáng sợ của 'Hội Thánh đức Chúa trời' - Ảnh 10

Theo Tri Thức Trẻ - Ảnh Soha

Đăng nhận xét

Tin liên quan